MapHub

MapHub, 20 farklı harita görüntüsüne sahiptir. Haritalar üzerinde konum ekleme, çizim yapma, daire içine alma, metin ve resim ekleme gibi özellikleriyle haritaları etkileşimli hale getirmeye olanak veren bir araçtır. Oluşturulan her harita için özel bir link üretilmektedir. Bu linki kullanarak haritalar sosyal ağlar üzerinden ya da e-posta yoluyla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında embed kodu yardımıyla haritalar web sitelerine, bloglara ve öğrenme yönetim sistemlerine yerleştirilebilmektedir.