Storyjumper

Storyjumper, okul öncesinden yükseköğretime kadar farklı kademelerde öğrencilerin bireysel veya grup halinde dijital hikaye kitapları oluşturabilecekleri bir uygulamadır. Uygulama öğrencilerin kavram öğrenimi, yazarlık, yaratıcılık, işbirliğine dayalı çalışma becerilerinin geliştirilmesi, hikaye temelli konu öğrenimi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Storyjumper ile Nasıl Dijital Kitap Oluşturulur?